konfiguracja poczty

zmiana hasła

 • w polu Nazwa (1) wpisz swój adres e-mail
 • w polu Hasło (2) wpisz swoje hasło
 • kliknij przycisk Zaloguj
 • kliknij w ikonę zębatki (3), a następnie w Hasło (4)
 • w polu Aktualne hasło (5) wpisz swoje aktualne hasło
 • w polu Nowe hasło (6) i Powtórz hasło (7) wpisz swoje nowe hasło
 • kliknij Zapisz

konfiguracja Gmail

04

 • kliknij w ikonę zębatki (1), a następne w Ustawienia (2)

05

 • kliknij Konta i importowanie
 • kliknij Dodaj posiadane konto pocztowe POP3 (3)

06

 • w polu Adres e-mail (4) wpisz swój adres e-mail
 • kliknij przycisk Dalej »

07

 • w polu Nazwa użytkownika (5) wpisz swój adres e-mail
 • w polu Hasło (6) wpis hasło
 • w polu Serwer POP (7) wpisz pop3.mydevil.net
 • upewnij się, że wybrany jest port 110 (8)
 • jeśli chcesz, aby wiadomości z dodawanego adresu wyróżniały się od pozostałych wiadomości Gmail możesz zaznaczyć pole Przychodzące wiadomości oznaczaj etykietą (9)
 • kliknij przycisk Dodaj konto »

08

 • upewnij się, że jest zaznaczone Tak, chcę wysyłać wiadomości jako <blank value>.
 • kliknij przycisk Dalej »

09

 • w polu Nazwa wpisz nazwę, która będzie się wyświetlała odbiorcy (np: swoje imię i nazwisko)
 • możesz zaznaczyć pole Traktuj jako alias (11)
 • kliknij przycisk Dalej »

10

 • w polu Serwer SMTP (12) wpisz smtp.mydevil.net
 • w polu Nazwa użytkownika (13) wpisz swój adres e-mail
 • w polu Hasło (14) wpis hasło
 • upewnij się, że wybrany jest port 587 (15)
 • upewnij się, że wybrane jest Połączenie zabezpieczone protokołem TLS (16)
 • kliknij przycisk Dodaj konto »

11

 • zaczekaj na e-mail od Zespołu usługi Gmail z linkiem do weryfikacji, jeśli e-mail nie przyjdzie w ciągu paru minut, kliknij Ponownie wyślij e-maila

13

 • kliknij w link weryfikacyjny (17) dokończyć całą procedurę

Dodaj komentarz